Published on :

Centrum Szkoleniowo-Badawcze ARQUES Sp. z o.o. jest jednostką  działającą od roku 2014. Zajmuje się badaniami próbek środowiskowych w swoim akredytowanym laboratorium (nr certyfikatu AB 1539), organizacją szkoleń praktycznych i teoretycznych a także organizacją badań biegłości w zakresie pobierania oraz badania próbek środowiskowych.

Kilka miesięcy temu ARQUES Sp. z o.o. uzyskało certyfikat akredytacji organizatora badań biegłości (nr certyfikatu PT 013). Certyfikatem objęte są trzy programy PT organizowane przez ARQUES Sp. z o.o.:

  • Environment SA-1 – badanie fizykochemicznych cech próbek gleby rolnej

POBIERZ PROGRAM: https://arques.pl/wp-content/uploads/2023/05/Program-Environment-SA-1-22-od-10.05.2023-r.pdf

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://arques.pl/wp-content/uploads/2023/05/Formularz-zgloszeniowy-SA-1-23-od-10.05.2023-r.pdf

  • Environment SAMP-4 – pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych

POBIERZ PROGRAM: https://arques.pl/wp-content/uploads/2023/03/PROGRAM-Environment-SAMP-4-23-obowiazuje-od-07.03.2023-r..pdf

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://arques.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz-zgloszeniowy-SAMP-4-23-od-27.01.2023-r..pdf

 

  • Environment SAMP-5 – pobieranie próbek osadu ściekowego i gleby rolnej

POBIERZ PROGRAM: https://arques.pl/wp-content/uploads/2023/03/Program-Environment-SAMP-5-23-obowiazuje-od-07.03.2023-r..pdf

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://arques.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz-zgloszeniowy-SAMP-5-23-od-27.01.2023-r..pdf

Ponadto w ofercie ARQUES Sp. z o.o. znajdują się nieakredytowane programy badania biegłości w zakresie pobierania próbek, organizowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011:

  •  program Environment SAMP-2 – pobieranie próbek ścieku oczyszczonego metodą manualną i automatyczną;
  • program Environment SAMP-3 – pobieranie próbek wody podziemnej, wód powierzchniowych z rzeki i z jeziora ;
  • program Environment SAMP-6 – pobieranie próbek odpadu (o kodzie 19 08 02 lub 19 08 01);
  • program Environment SAMP-7 – pobieranie próbek gleby z terenów miejskich i przemysłowych.

Wszystkie programy – zarówno akredytowane jak i nieakredytowane – są organizowane z częstotliwością dwóch rund w ciągu roku.

 Obecnie skupiamy swoje wysiłki na organizacji rundy badania biegłości akredytowanego programu Environment SA-1 w zakresie badania fizykochemicznych cech próbek gleby rolnej. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 czerwca!!!

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odwiedzenia naszej strony internetowej www.arques.pl a także do bezpośredniego kontaktu z nami.

 Adresy e-mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 Telefony kontaktowe:

661 296 587 – Koordynator ds. badań biegłości

661 296 543 – Koordynator ds. szkoleń i organizacji

 

Zespół ARQUES Sp. z o.o.