Published on :

14 lipca 2023 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny zorganizował spotkanie z reprezentacją branży wytwórców dotyczące dostępności antybiotyków na rynku polskim. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA oraz Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowych Producentów Leków. Podczas spotkania GIF zaprezentował wyniki analizy dostępności antybiotyków, szczególnie w formie pediatrycznej (zawiesin). Omówiono przyczyny niedoborów poszczególnych antybiotyków, sposoby zapobiegania im oraz przedstawiono prognozy na kolejny sezon infekcyjny.

Podmioty odpowiedzialne zadeklarowały utrzymanie planów dostaw. Podkreśliły też, że nie odnotowują problemów z dostępem do substancji czynnych wykorzystywanych w wytwarzaniu antybiotyków.

Producenci zostali poproszeni przez GIF o jak najszybsze przekazywanie wszelkich informacji mających wpływ na ocenę sytuacji dostępu do produktów leczniczych i identyfikowanie ryzyk utrudnionej dostępności. Wczesne informacje od producentów o ewentualnych wstrzymaniach, ich przyczynach i czasie trwania pozwolą na odpowiednio szybką reakcję urzędu i podjęcie działań zapobiegających niepokojom na rynku.

GIF ponownie zaapelował do przedsiębiorców o systematyczne raportowanie i bieżącą modyfikację planów dostaw. Podkreślono, że podmioty odpowiedzialne mają obowiązek przekazywania informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi o planowanych dostawach produktów leczniczych, przeznaczonych do zbycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika z art. 36z ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Dla szybkiej, sprawnej i skutecznej komunikacji GIF poprosił wytwórców o wyznaczenie osoby do bezpośredniego kontaktu, która będzie odpowiedzialna za przepływ informacji o dostępności leków po stronie podmiotu.

Od początku grudnia 2022 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny co tydzień przygotowuje zestawienie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności i przekazuje je do samorządów aptekarskiego i lekarskiego. Zestawienie to ma na celu przedstawienie problemów z dostępnością danego produktu, aby lekarze mogli zaordynować alternatywną terapię, a farmaceuci poinformować pacjentów o możliwości zastosowania odpowiednika lub zamiennika. Od 7 lipca br. GIF publikuje opis sytuacji dostępności lekowej na swojej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gif/dostepnosc-lekowa .

Źródło: gov.pl