Published on :

Zapraszamy do naszej Akademii Profesjonalisty w ramach, której udostępniamy specjalistyczne kursy dotyczące działalności laboratoryjnej. Kursy mają postać szeregu zajęć prowadzonych przez ekspertów a ukończenie Akademii potwierdzone jest dyplomem. 14 października rozpoczynamy piątą edycję, pt.:

Kompetentny kierownik laboratorium

dotyczącą praktycznych aspektów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Zgłoszenia nadesłane do 31 sierpnia taniej.

Szczegóły znajdziesz tu:

AKADEMIA PROFESJONALISTY – edycja 5