Published on :

VI Konferencja, Badania jakości wód i ścieków, 26-27 października 2023 r., Cedzyna k. Kielc

Podczas VI edycji konferencji będziesz mógł zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i wytycznymi związanymi z analityką wód i ścieków. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych ekspertów, którzy przybliżą zagadnienia zarówno praktyczne, legislacyjne, jak i techniczne. Dyskusja w gronie praktyków pozwoli na wymianę doświadczeń oraz pomoże Ci w rozwiązaniu bieżących problemówspotykanych w codziennej pracy.

 

Podczas spotkania omówione zostaną następujące tematy:

 • Nadzór nad Legionellą zgodnie z międzynarodowymi standardami i zaleceniami;
 • Nadzór nad jakością mikrobiologiczną wody – algorytmy pobierania próbek wody w przypadku niezgodności z wartościami parametrycznymi;
 • Zadania oraz perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych nadzorujących jakość wody w obliczu zmieniających się wymagań;
 • Metody referencyjne i równoważne z referencyjnymi w obszarze badań wód i ścieków;
 • Czy można z korzyścią przetwarzać osady ściekowe;
 • Jak i gdzie tworzą się błony biologiczne w procesie produkcji wody pitnej;
 • Spójność pomiarów masy w laboratorium po redefinicji kilograma;
 • Systemy wagowe wykorzystywane w ochronie środowiska;
 • Najnowsze rozwiązania Thermo Fisher Scientific w zakresie chromatografii jonowej;
 • Chromatografia jonowa Metrohm – oznaczanie anionów, kationów i PFAS w wodzie przeznaczonej do spożycia. Zastosowania analizy procesowej.

W programie również

Warsztaty

,,Dokładność pomiarów masy i zawartości masy suchej w ochronie środowiska – walidacja metody pomiarowej i urządzenia”:

 • pomiar masy,
 • pomiar różnicowy (pyły zawieszone PM 2.5, PM 10, procesy sączenia),
 • wagosuszarki (zawartość wody, masa sucha np. osadów ściekowych).

Więcej informacji na stronie: www.konferencjalaboratorium.pl

Barbara Mulik, doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody:

Ujawnione ostatnioliczne przypadki legioneloz i związane z nimi zgony stają się okazją do rozszerzonej dyskusji na temat bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody i ochrony zdrowia publicznego. Uznaje się, że obecnie w krajach rozwiniętych zagrożenie ze strony Legionelli niesie za sobą największe ryzyko dla zdrowia związane z wodą pitną.

Na ogólnodostępnych stronach internetowych zamieszczonych jest wiele informacji, konkretnych wytycznych, zaleceń, gotowych dokumentów dotyczących nie tylko aspektów środowiskowych, technicznych i technologicznych, mających na celu minimalizowanie ryzyka namnażania się Legionelli, ale także sposobu prowadzenia nadzoru epidemiologicznego.

Nie będzie dochodzić do zachorowań na legionelozę, jeśli w sposób właściwy, zgodnie z uznanymi standardami będą projektowane, budowane i eksploatowane instalacje wewnętrzne (w szczególności ciepłej wody) i urządzenia chłodnicze (wieże chłodnicze), główne źródło zakażeń. Uzupełnieniem tych działań powinien być właściwy nadzór epidemiologiczny, polegający na szybkim diagnozowaniu chorych z objawami legionelozy i opracowywanie ognisk epidemicznych, celem szybkiego ustalenia źródła zagrożenia i jego wyeliminowania. O tych i innych tematach będzie można posłuchać na tegorocznej VI Konferencji Badania Jakości Wód i Ścieków.