Published on :

20. października w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyła się VI Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje.  W tym roku tematem przewodnim była rola laboratoriów badawczych i wzorcujących w procesach tworzenia i wdrażania innowacji.

Konferencję otworzyli Jolanta Sawicka, Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Sławomir Kowalski, Wiceprezes Zarządu PCI, Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań PCI, Anna Smyk, Koordynator Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących.

– Inicjatywa Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących jest bardzo wartościowa i ważna dla rozwoju województwa podkarpackiego.  Istotnym elementem jest współpraca między podkarpackimi laboratoriami innowacyjnymi, a przedstawicielami firm naszego regionu – mówiła Jolanta Sawicka, Wicewojewoda Podkarpacki.

O roli konferencji i działalności PCI w kontekście komercjalizacji wiedzy mówi Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego:

– W zarządzie województwa jestem już dziewiąty rok i brałem udział w tym, jak zarząd podejmował decyzję o utworzeniu Podkarpackiego Centrum Innowacji. Pan Marszałek Władysław Ortyl był promotorem tego rozwiązania, które oczywiście, jak widzimy po dzisiejszej konferencji, jest bardzo potrzebne dla nauki, a przede wszystkim dla gospodarki. Miejsca, które powodują, że możemy się spotkać, wymienić się swoimi doświadczeniami są w przestrzeni publicznej potrzebne – zaznacza.

Wśród gości specjalnych pojawili się również dr Barbara Przywara, Prorektor ds. Nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr inż. Leszek Tomczawski z Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz dr inż. Roman Tabisz, twórca i wieloletni koordynator sieci laboratoriów, Politechnika Rzeszowska.

– To niewątpliwy sukces, gościć tylu znamienitych uczestników i prelegentów właśnie podczas tego wydarzenia już po raz szósty. Bardzo jesteśmy dumni, że co roku konferencja cieszy się tak dużym zainteresowaniem – mówi Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań PCI.

Anna Smyk, Koordynator PSLBiW zwraca uwagę, że wielką wartość ma również to, co się dzieje poza salą konferencyjną: – Poza ogromną merytoryczną wiedzą, uczestnicy dyskutują w przerwach, nawiązują kontakty i współprace, które będą procentować w przyszłości.  Jako Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących z radością obserwujemy rosnące zainteresowanie i zaangażowanie uczestników naszych inicjatyw w promowaniu innowacji i doskonaleniu jakości badań laboratoryjnych.

Wydarzenie zgromadziło reprezentantów laboratoriów badawczych, wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych, jak również przedstawicieli firm zlecających badania produktów lub wzorcowanie aparatury pomiarowej. Konferencja zapewniła uczestnikom możliwość zdobycia cennej wiedzy i wymiany doświadczeń w obszarze laboratoriów oraz akredytacji.

Podkreślono, że jakość wyników badań ma kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacji, a wiarygodne dane pochodzące z laboratoriów stanowią fundament innowacyjności. Dodatkowo, konferencja zwróciła uwagę na ogólną tematykę akredytacyjną, co stanowi istotny element działalności laboratoriów.

Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Główny Urząd Miar, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Partnerem wydarzenia był ALAB SYSTEM, a patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski.

Źródło: Podkarpackie Centrum Innowacji