Published on :

Czarny czwartek – tego dnia, w roku 1929 roku miał miejsce gwałtowny spadek cen akcji na nowojorskiej giełdzie co uznawane jest za początek tzw. Wielkiego Kryzysu – największego kryzysu gospodarczego w historii kapitalizmu, który miał miejsce w latach 1929–1933 i objął praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.