Published on :

Zapraszamy na spotkanie online z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie potwierdzania ważności wyników. Przedstawione zostaną zasady postępowania podczas potwierdzenia ważności wyników kluczowe dla potwierdzenia wiarygodności wykonywanych przez laboratorium badań.

W trakcie spotkania w formule on-line uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań, oraz poddawania dyskusji przypadków z własnego doświadczenia. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem.

Harmonogram szkolenia:

  1. Podstawowe definicje dotyczące jakości pomiarów, badań i analiz
  2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie potwierdzania ważności wyników
  3. Wymagania dokumentów PCA w zakresie potwierdzania ważności wyników
  4. Program potwierdzenia ważności wyników badań i jego realizacja
  5. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
  6. Techniki statystyczne oraz narzędzia kontrolne
  7. Badania biegłości, porównania międzylaboratoryjne – wybór organizatora oraz ocena ryzyka
  8. Przykłady praktyczne w obszarze potwierdzania ważności wyników
  9. Podsumowanie i zakończenie

Link do szkolenia:

Szkolenie ONLINE | 19 kwietnia 2024r.

foto: freepik.com