Published on :

Zapraszamy do naszej Akademii Profesjonalisty w ramach, której udostępniamy specjalistyczne kursy dotyczące działalności laboratoryjnej. Kursy mają postać szeregu zajęć prowadzonych przez ekspertów a ukończenie Akademii potwierdzone jest dyplomem. 14 października rozpoczynamy piątą edycję, pt.:

Kompetentny kierownik laboratorium

dotyczącą praktycznych aspektów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Szczegóły znajdziesz tu:

AKADEMIA PROFESJONALISTY – edycja 5

Zakres zajęć:

1 2023-10-14
godz. 10:30 – 13:30
Norma PN EN ISO IEC 17025:2018-02 jako podstawowe wymaganie systemu jakości w laboratorium oraz wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratoriów akredytowanych dr inż. Monika Partyka
2 2023-10-21
godz. 10:30 – 13:30
Zarządzanie kompetencjami pracowników – od oceny potrzeb zatrudnienia po ocenę potrzeb szkoleniowych, nadzór nad kompetencjami i ocenę pracy pracownika – jak na to wszystko znaleźć sposób w gąszczu codzienności? dr inż. Monika Partyka
3 2023-10-28
godz. 10:30 – 13:30
Komunikacja w zespole, zarządzanie czasem i budowanie świadomości jakościowej metodą małych kroków – czyli ryba psuje się od głowy, ale wszyscy są odpowiedzialni za końcowy efekt dr inż. Monika Partyka
4 2023-11-04
godz. 10:30 – 13:30
 Szacowanie wydajności laboratoryjnej, kosztów pracy, kosztów jakości oraz zarządzanie różnymi typami umów w laboratorium, wykorzystanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego do zarządzania jakością w laboratorium dr inż. Monika Partyka
5 2023-11-18
godz. 10:30 – 13:30
Analiza ryzyka w procesach laboratorium – czyli podejmowanie decyzji na podstawie świadomego wyboru mgr Justyna Król
6 2023-11-25
godz. 10:30 – 13:30
Zarządzanie wyposażeniem w świetle wymagań PN EN ISO IEC 17025:2018-02 dr inż. Monika Partyka
7 2023-12-02
godz. 10:30 – 13:30
Audyty jako narzędzia doskonalenia i odpowiedzialność Kierownika Laboratorium za wnioski płynące z audytów wewnętrznych i zewnętrznych dr inż. Monika Partyka
8 2023-12-09
godz. 10:30 – 13:30
 Skargi, zażalenia i niezgodności a jakość. Łyżka dziegciu w beczce miodu – czyli w jaki sposób niemiłe informacje służą doskonaleniu dr inż. Monika Partyka
9 2023-12-09
godz. 13:30 – 15:30
Narzędzia marketingowe w laboratorium mgr Krzysztof Wołowiec